งานสัมมนาเชิงวิชาการ "ความปลอดภัยและข้อปฏิบัติสำหรับการบำรุงรักษา อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าแรงสูงและระบบส่งจ่ายไฟฟ้า และมอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในโรงจักรไฟฟ้า"สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) หรือ IEEE- Power & Energy Society – Thailand Chapter จัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “ความปลอดภัยและข้อปฏิบัติสำหรับการบำรุงรักษา อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าแรงสูงและระบบส่งจ่ายไฟฟ้า และมอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในโรงจักรไฟฟ้า” ขึ้น ระหว่างวันที่ 20 – 22 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
 

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมชาย ทรงศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้ดำเนินการสัมมนา และวิทยากรจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, การไฟฟ้านครหลวง, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, มหาวิทยาลัย และบริษัทเอกชน (Solution Providers) ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในงานภาคปฏิบัติโดยตรง