Green Directory


ผู้ผลิต/จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าวิศวกรรม/อุตสาหกรรม Motor, Fan
55/69 / โทร 0-2996-3466-7 / แฟกซ์ 0-2996-3468 / Wensite
ผู้รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาติดตั้งงานวิศวกรรมไฟฟ้า และเครื่องกลในอาคาร
41 อาคารเลิศปัญญา ชั้น 10 ศรีอยุธยา ถนนพญาไท / โทร 0-2642-7344 / แฟกซ์ 0-2642-6992 / Wensite www.kindenko.com
ผลิตและจำหน่ายฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์ไฟฟ้า
59 หมู่ 1 สวนพริกไทย / โทร 0-2959-5817 / แฟกซ์ 0-2959-5816 / Wensite www.demco.co.th
ที่ปรึกษาและวางระบบ IT ครบวงจร
183 อาคารรัจนาการ ชั้น 22 สาทรใต้ ยานนาวา / โทร 0-2676-5599 / แฟกซ์ 0-2676-5596 / Wensite www.tnis.com
รับเหมาติดตั้งงานวิศวกรรม ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าวิศวกรรม อุตสาหกรรมมอเตอร์ไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ชิ้นส่วน และส่วนประกอบ
161/1 อาคารเอสจี ทาวเวอร์ ชั้น1-4 มหาดเล็กหลวง 3 ราชดำริ ลุมพินี / โทร 0-2665-1000 ต่อ 1303 / แฟกซ์ 0-2665-1046 / Wensite www.abb.com
จำหน่ายมิเตอร์วัดไฟฟ้าระบบอิเล็กทรอนิกส์
228/1 พหลโยธิน สามเสนใน / โทร 0-2615-2420-1 / แฟกซ์ 0-2615-2422 / Wensite www.forthmeter.com
ออกแบบและวางระบบโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น บริการด้านระบบอัตโนมัติ ระบบควบคุมเพื่องานอัตโนมัติ ระบบพลังงาน และระบบราง
2922/333 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ / โทร 0-2715-4732 / แฟกซ์ 0-2715-4730 / Wensite www.siemens.co.th
จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าวิศวกรรม อุตสาหกรรมสายไฟฟ้านำเข้า
52/84 พหลโยธิน คลองถนน / โทร 0-2973-8729-30 / แฟกซ์ 0-2973-9200 / Wensite
บริการออกแบบและติดตั้งระบบแสงสว่างด้วยโคมไฟประหยัดพลังงาน
49/1264 แจ้งวัฒนะ บางตลาด / โทร 0-2583-1441 / แฟกซ์ 0-2583-1442 / Wensite
ผู้ผลิต/จำหน่ายเครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ
25/37 หมู่ 5 วิภาวดี-รังสิต ทุ่งสองห้อง / โทร 0-2573-4400 ต่อ 412 / แฟกซ์ 0-2573-8522 / Wensite www.innetweb.com
ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
จรัญสนิทวงศ์ บางกรวย / โทร 0-2436-6980 / แฟกซ์ 0-2436-6980 / Wensite
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าวิศวกรรม อุตสาหกรรม และส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
229 แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด / โทร 0-2962-1180 ต่อ 30461 / แฟกซ์ 0-2962-2057 / Wensite www.spansion.com
ส่งออก ผลิตและจำหน่ายแผงควบคุมวงจรไฟฟ้า, ผลิตหลอดไฟฟ้า
44/1 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 13-14 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง / โทร 0-2617-5500 / แฟกซ์ 0-2617-5556 / Wensite www.schneider-electric.co.th
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าวิศวกรรม อุตสาหกรรมอุปกรณ์ไฟฟ้า
267/127-128 สุขุมวิท มาบตาพุด / โทร 0-3860-9611-2 / แฟกซ์ 0-3860-9613 / Wensite www.virtus-technology.com
ธุรกิจบริการ ติดตั้งระบบไฟฟ้า จำหน่ายและนำเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลัง
183 อาคารรัจนาการ ชั้น 24 สาทรใต้ ยานนาวา / โทร 08-1845-8355 / แฟกซ์ 0-2286-7379 / Wensite
ผลิตและจำหน่ายโคมไฟดักยุงชนิดพัดลมดูด (Mosquito Trap)
60/7 หมู่ 5 พระราม 2 (82) พระราม 2 แสมดำ / โทร 0-2896-2710, 08-1842-4564 / แฟกซ์ 0-2896-2890 / Wensite www.a4s-thai.com
ผู้ผลิต/จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าวิศวกรรม/อุตสาหกรรม พัดลมเป่าอากาศ
20/3 สุขุมวิท 26 คลองตัน / โทร 0-2259-6450 / แฟกซ์ 0-2258-9780 / Wensite www.teb.co.th
ผู้แทนจำหน่ายเครื่องมือวัดและทดสอบชนิดต่างๆ เครื่องมือมาตรฐานชนิดต่างๆ การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องวัดและทดสอบชนิดต่างๆ พร้อมให้คำแนะนำต่อการเลือกใช้สินค้าที่เหมาะกับงานของลูกค้า
2425/2 ลาดพร้าว วังทองหลาง / โทร 0-2514-1000 / แฟกซ์ 0-2514-0001 / Wensite www.measuretronix.com
นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า
390/6-8 สุขุมวิท คลองเตย / โทร 0-2258-0210-5 / แฟกซ์ 0-2258-1919 / Wensite www.southeastthailand.co.th
ผู้ผลิต/จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าวิศวกรรม/อุตสาหกรรม Battery & Battery Charger
133/1 บุญชูศรี ดินแดง สามเสนใน / โทร 0-2248-8095-9 / แฟกซ์ 0-2246-5506 / Wensite
Switch & Socket Control Device
2 เพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น 10 สุขุมวิท คลองเตย / โทร 0-2656-9162-7 / แฟกซ์ 0-2656-9197 / Wensite www.bticino.co.th
ผลิตและจำหน่ายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเครื่องปรับอากาศ
7 วชิรธรรมสาธิต 44 / โทร 0-2746-4574 / แฟกซ์ 0-2746-4575 / Wensite
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าวิศวกรรม อุตสาหกรรมบัลลาสต์และหม้อแปลงไฟฟ้า
23/218 หมู่ 8 เทศบาล 1 เพชรเกษม อ้อมใหญ่ / โทร 0-2431-2193-4 / แฟกซ์ 0-2420-9161 / Wensite
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าวิศวกรรม อุตสาหกรรมอุปกรณ์ไฟฟ้า ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
20 รสาทาวเวอร์ ชั้น 20 พหลโยธิน จตุจักร / โทร 0-2942-6700 / แฟกซ์ 0-2937-0501 / Wensite www.omron-ap.co.th
ผลิตและจำหน่ายหลอดไฟฟ้า
199 พุทธรักษา ท้ายบ้าน / โทร 0-2702-9467-9 / แฟกซ์ 0-2702-9470 / Wensite www.asialamp.com
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าวิศวกรรม อุตสาหกรรมคาปาซิเตอร์
111 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน เสรีไทย 54 คันนายาว / โทร 0-2919-9600, 0-2919-9280 / แฟกซ์ 0-2919-9953 / Wensite www.shizuki.co.jp
บริการงานระบบแสงสว่าง
634/2 รามคำแหง 39 (เทพลีลา) วังทองหลาง / โทร 02935-6740 / แฟกซ์ 0-2935-6744 / Wensite www.ecsthai.co.th
ผลิตและจำหน่ายโคมไฟฟ้าประหยัดพลังงาน
449/18 สุวินทวงศ์ 11 แสนแสบ / โทร 0-2995-2506 / แฟกซ์ 0-2995-2505 / Wensite www.energyesl.com
บริการให้คำปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาฮาร์มอนิกส์ในระบบไฟฟ้า รับติดตั้ง Capacitor Bank และ Harmonic Filter อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น โคมไฟ บัลลาสท์ประหยัดพลังงาน หม้อแปลงไฟฟ้า
79/5 หมู่ 2 มหาสวัสดิ์ / โทร 0-2985-2081-9 / แฟกซ์ 0-2985-2310 / Wensite www.estel.co.th
ผลิตหลอดเดย์ไลท์ ประเภทวอร์มไวต์, หลอดฟลูออเรสเซนซ์
10 หมู่ 7 เทียนทะเล 19 บางขุนเทียน-ชายทะเล ท่าข้าม / โทร 0-2897-2321 / แฟกซ์ 0-2897-2553 / Wensite www.lamptan.co.th
ผลิตและจำหน่ายหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดตรง-กลม, หลอดประหยัดไฟ, หลอดพิเศษต่างๆ บัลลาสต์และสตาร์ทเตอร์
144 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ติวานนท์ บางกระดี / โทร 0-2501-1425-6 / แฟกซ์ 0-2501-1431 / Wensite www.toshibalight.com
ผลิตและจำหน่ายหลอดฟลูออเรสเซนต์ประหยัดพลังงาน
1768 อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ ชั้น 26-28 เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ / โทร 0-2614-3333 / แฟกซ์ 0-2614-3444 / Wensite www.philips.co.th
ผลิตและจำหน่าย Electronic Ballast, Dimming Ballast, Solar Charger, Energy Saving
306/16 หมู่ 16 บางแคเหนือ / โทร 0-2809-1601-4 / แฟกซ์ 0-2809 1605 / Wensite www.econowatt.co.th
จำหน่ายเครื่องถ่ายเอกสาร
179/34-35 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 สาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ / โทร 0-2344-9999 / แฟกซ์ 0-2287-1467 / Wensite www.canon.co.th
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งในและนอกประเทศ
58 หมู่ 3 สัมปทาน / โทร 0-3438-9200-2, 0-3422-7947-9 / แฟกซ์ 0-3438-9203 / Wensite
นำเข้า จำหน่ายเครื่องถ่ายเอกสาร
952 อาคารรามาแลนด์ ชั้น 12 พระราม 4 สุริยวงศ์ / โทร 0-2638-3500 / แฟกซ์ 0-2638-3900 / Wensite www.sharpthai.co.th
ผลิตและจำหน่ายหลอดไฟและอุปกรณ์ส่องสว่าง
29 หมู่ 3 พระราม 2 นาดี / โทร 0-3441-9200, 0-3441-9203 / แฟกซ์ 0-3441-9205, 0- / Wensite www.lightingthai.com, www.lekise.com
ผลิตสินค้าประหยัดพลังงานด้านแสงสว่าง
10/46 หมู่ 14 รามคำแหง แสนแสบ / โทร 0-2918-253-4, 0-2918-2467 / แฟกซ์ 0-2918-2466 / Wensite www.kinglightenergy.com
จำหน่ายเครื่องอินเวอร์เตอร์
1683 ทาวน์อินทาวน์ 9 ศรีวรา พลับพลา / โทร 0-2530-9090 / แฟกซ์ 0-2530-9933 / Wensite www.tgcontrol.com
ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ผู้ผลิต Sensor Light
893 อ่อนนุช (สุขุมวิท 77) สุขุมวิท สวนหลวง / โทร 0-2332-7527 / แฟกซ์ 0-2332-7536 / Wensite www.powerade.co.th
นำเข้าเครื่องมือวัดและทดสอบในงานอุตสาหกรรม รวมถึงศูนย์สอบเทียบที่ได้รับ ISO/IEC 17025
208/132-137 หมู่ 6 พัฒนาการ 72 พัฒนาการ ประเวศ / โทร 0-2722-2233, 0-2322-0200-3 / แฟกซ์ 0-2321-1322, 0- / Wensite www.tic.co.th
จำหน่ายเครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน
450/10 พหลโยธิน 35 พหลโยธิน ลาดยาว / โทร 0-2512-3471 / แฟกซ์ 0-2512-3470 / Wensite www.energymaster.co.th
ผลิต นำเข้า Power Supply พร้อมตรวจเช็กระบบไฟฟ้า
466/39 พหลโยธิน สามเสนใน / โทร 0-2616-7766-9, 0-2278-0065, 0-2279-1695 / แฟกซ์ 0-2278-5191, 0- / Wensite www.silic.co.th
จำหน่ายพัดลมเพดาน
4 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 48 แยก 11 ดอกไม้ / โทร 0-2726-6506 / แฟกซ์ 0-2726-6707 / Wensite www.regene.biz
จำหน่ายบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์
32/10 หมู่ 2 พุทธมณฑล สาย 5 บางกระทึก / โทร 0-2482-1900-7 / แฟกซ์ 0-2482-1909 / Wensite
จำหน่ายไฟถนนและอุปกรณ์
134/2 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ติวานนท์ บางกะดี / โทร 0-2963-9080-5 / แฟกซ์ 0-2963-9008 / Wensite www.ledenergytech.com
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
28 กรุงเทพฯ-กรีฑา หัวหมาก / โทร 0-2731-6841 / แฟกซ์ 0-2379-4759-62 / Wensite www.mitsubishi-kyw.co.th
ผลิตอุปกรณ์ Grounding & Lightning Protection
100/3 เทศบาลสงเคราะห์ ลาดยาว / โทร 0-2954-3455 / แฟกซ์ 0-2591-7891 / Wensite www.kumwell.com
จำหน่ายเครื่องถ่ายเอกสารและอุปกรณ์
54 อาคารบีบีบิลดิ้ง ชั้น 16 สุขุมวิท 21 (อโศก) คลองเตยเหนือ / โทร 0-2260-7133 / แฟกซ์ 0-2260-7137 / Wensite www.oce.com
ผลิต จำหน่าย และให้บริการผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า
1092/18-19 กรุงเกษม คลองมหานาค / โทร 0-2628-2155-9 / แฟกซ์ 0-2628-2160 / Wensite www.powermatic.co.th
จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า
236/418-421 ศรีวรา แมนชั่น 1 ชั้น 18 / โทร 0-2642-2478-9 / แฟกซ์ 0-2642-3085 / Wensite www.ses-th.com
จำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
184/125-126 อาคารฟอรั่มทาวเวอร์ ชั้น 21 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง / โทร 0-2645-3783-7 / แฟกซ์ 0-2645-3791 / Wensite www.fe-electronics.com
จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและแสงสว่าง
98/2 หมู่ 5 บางนา-ตราด กม.36 บางสมัคร / โทร 0-3857-0035-8 / แฟกซ์ 0-3857-1187 / Wensite www.dolampthai.com
จำหน่าย นำเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
28 อ่อนนุช 88 แยก 2 อ่อนนุช ประเวศ / โทร 0-2726-1588 / แฟกซ์ 0-2726-1589 / Wensite www.bluestone.co.th
จำหน่ายอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน อุปกรณ์ป้องกันสภาวะสิ่งแวดล้อม เคมีภัณฑ์
11 หมู่บ้านเบสท์แลนด์วิลล่า ประชาอุทิศ 33 แยก 5 บางมด / โทร 0-2872-9506-8 / แฟกซ์ 0-2872-9509 / Wensite www.eci-inter.co.th
บริการปรับปรุงและติดตั้งระบบไฟฟ้าด้วยแผงจ่ายไฟสำเร็จรูป, บริการแก้ปัญหาและวางแผนการใช้ไฟฟ้าให้ค่าดีมานด์ต่ำสุด
31 เพชรเกษม 36 แยก 1 เพชรเกษม บางจาก / โทร 0-2467-4312, 0-2467-3563 / แฟกซ์ 0-2868-6290 / Wensite www.sci-tech-service.com, www.millennium-mcds.com
จำหน่ายเครื่องกรองน้ำ ปั๊มน้ำ เครื่องเป่ามือ เครื่องทำน้ำอุ่น-น้ำร้อน
469 หมู่ 2 คลองจิก / โทร 0-3522-0088 / แฟกซ์ 0-3522-1185-8 / Wensite www.stiebeleltronasia.com
ตัวแทนจำหน่ายและนำเข้าอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้ามิตซูบิชิอิเลคทริค คอร์ปอเรชั่น
77/12 บำรุงเมือง คลองมหานาค / โทร 0-2223-4220-3, 0-2224-8730-2 / แฟกซ์ 0-2621-5421 / Wensite www.utic.co.th
ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
84/1 รามคำแหง 9 รามคำแหง วังทองหลาง / โทร 0-2717-3455, 0-2319-1400 / แฟกซ์ 0-2717-3434 / Wensite www.stcontrol.com
นำเข้าเครื่องจักร ก่อสร้าง เครื่องจักรกลหนัก เครื่องกำเนิดไฟฟ้า อุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างและโรงงานอุตสาหกรรม
2010 เพชรบุรีตัดใหม่ / โทร 0-2318-1617-22 / แฟกซ์ 0-2319-1031 / Wensite www.italthai.co.th
จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า
597/28 หมู่บ้านอยู่เจริญ อินทรามาระ 41 สุทธิสาร ดินแดง / โทร 0-2276-6126, 0-2276-6332 / แฟกซ์ 0-2276-6342 / Wensite www.somboonair.com
อุปกรณ์ไฟฟ้าคอนโทรล
286, 288 เฉลิมเขตร์ 1 วัดเทพศิรินทร์ / โทร 0-2225-1825 / แฟกซ์ 0-2225-6169 / Wensite
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าวิศวกรรม อุตสาหกรรม เครื่องมือวัดและทดสอบ อุปกรณ์ควบคุมระบบอัตโนมัติ
85/2, 85/3 สดพิณสรร รางน้ำ ถนนพญาไท / โทร 0-2642-6700 / แฟกซ์ 0-2642-4250 / Wensite www.ie.co.th
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าวิศวกรรม อุตสาหกรรม คาปาซิเตอร์
91/105 หมู่ 4 บางนา-ตราด บางโฉลง / โทร 0-2336-1116 / แฟกซ์ 0-2336-1114 / Wensite www.epcos.com, www.itm.co.th
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าวิศวกรรม อุตสาหกรรมคาปาซิเตอร์
66 หมู่ 4 ตาไก่ / โทร 0-3884-7571-3 / แฟกซ์ 0-3884-7575 / Wensite www.samwha.co.th, www.samwha.com
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัฑณ์สินค้าวิศวกรรม อุตสหกรรม หลอดไฟ Lekise, บัลลาสต์, สตาร์ทเตอร์
29/11 หมู่ 3 พระราม 2 นาดี / โทร 0-3441-9299 / แฟกซ์ 0-3441-9298 / Wensite
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าวิศวกรรม อุตสาหกรรมอุปกรณ์ไฟฟ้า
59/9-10 หมู่ 6 เอกชัย บางบอน / โทร 0-2894-3447 / แฟกซ์ 0-2416-1659 / Wensite www.mahathononline.com, www.mahathon.co.th
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าวิศวกรรม อุตสาหกรรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
653/23-24 จรัญสนิทวงศ์ 41 จรัญสนิทวงศ์ อรุณอมรินทร์ / โทร 0-2882-4050 / แฟกซ์ 0-2424-5326 / Wensite www.wipelectric.com
ตัวแทนจำหน่ายสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า
789/5-6 21 พระราม 9 บางกะปิ / โทร 0-2369-1818 / แฟกซ์ 0-2369-1819 / Wensite www.athensthailand.com
ผลิตและจำหน่ายตู้สวิตซ์บอร์ด รางวายเวย์
111 หมู่ 5 บางน้ำจืด / โทร 0-3486-7700 / แฟกซ์ 0-3486-7555 / Wensite www.bav.co.th
ผู้รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาติดตั้งงานวิศวกรรม ออกแบบและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าแรงสูง
32/89-90 หมู่ 6 เอกชัย บางบอน / โทร 0-2899-9480 / แฟกซ์ 0-2899-1256 / Wensite
ออกแบบ ผลิต และจำหน่ายตู้สวิตซ์บอร์ดไฟฟ้า ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าสำรอง-ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน
999 หมู่ 8 สมุทรปราการ-สมุทรสาคร นาเกลือ / โทร 0-2848-5599 / แฟกซ์ 0-2848-5598 / Wensite www.denco.co.th
ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า
111/23, 111/22 บรมราชชนนี อรุณอมรินทร์ / โทร 0-2434-0099 / แฟกซ์ 0-2434-3251 / Wensite www.kabeltec.de
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าวิศวกรรม อุตสาหกรรมสวิตช์บอร์ด
136/13-18 หมู่ 1 สุขาภิบาล 1 บางแค / โทร 0-2802-4501-4 / แฟกซ์ 0-2455-5249, 0- / Wensite www.smdswitchboard.com
ตัวแทนจำหน่ายไฟฟ้า ปลั๊กอุตสาหกรรม
26/4 สุขุมวิท 64 บางจาก / โทร 0-2741-5266 / แฟกซ์ 0-2741-5267 / Wensite www.mennekes.de
รับออกแบบและจำหน่ายแผงวงจรไฟฟ้า
25/2 ปุณณวิถี 29 สุขุมวิท 101 บางจาก / โทร 0-2741-8730, 0-2332-8229 / แฟกซ์ 0-2741-8019 / Wensite
บริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า สื่อสาร เครื่องสำรองและแบตเตอรี่
444/3 ประชาชื่น 37 ประชาชื่น บางซื่อ / โทร 0-2586-7325, 0-2586-7352, 0-2910-1351 / แฟกซ์ 0-2910-0410 / Wensite www.commue1.com
ให้เช่าห้องเย็น ผลิตและจำหน่ายตู้แช่ เครื่องครัวสเตนเลส
124/60 หมู่ 4 เรวดี 22 ติวานนท์ ตลาดขวัญ / โทร 0-2951-4176, 0-2951-5037 / แฟกซ์ 0-2951-4717 / Wensite www.apache.co.th
จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง-ต่ำ ประกอบตู้สวิทซ์บอร์ด ออกแบบ ทดสอบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุงงานไฟฟ้าอาคาร โรงงานอุตสาหกรรมครบวงจร
99/349 หมู่ 2 อาคาร ณ นคร ชั้น 2 แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง / โทร 0-2576-1112-4 / แฟกซ์ 0-2576-1116 / Wensite www.pes.co.th
จำหน่ายโคมไฟ
224 ศรีนครินทร์ หัวหมาก / โทร 0-2377-3507, 0-2731-7860-1 / แฟกซ์ 0-2377-8472 / Wensite www.thaihomelighting.com
ผลิตและประกอบมิเตอร์วัดไฟฟ้า
60/48 หมู่ 19 หมู่บ้านนวนคร พหลโยธิน คลองหนึ่ง / โทร 0-2529-0542-4 / แฟกซ์ 0-2529-0541 / Wensite
จำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, ระบบควบคุมระบบกำเนิดไฟฟ้า
89/2 หมู่ 5 แสมดำ / โทร 0-2451-6670-1, 0-2451-6684-5 / แฟกซ์ 0-2451-6662 / Wensite www.oas.co.th
ผลิตและจำหน่ายพัดลม
177 หมู่ 2 ดอนกระเบื้อง / โทร 0-3235-1813-4 / แฟกซ์ 0-3235-1811 / Wensite
ผลิตและจำหน่ายรางเดินสายไฟฟ้าและตู้สวิทซ์บอร์ดไฟฟ้า
107/1 หมู่ 1 บางนา-ตราด กม.27 บางเพรียง / โทร 0-2338-1414-9 / แฟกซ์ 0-2708-0326 / Wensite www.sci-mfgr.com
จำหน่าย และนำเข้าสวิทช์ใช้ในงานอุตสาหกรรม
64-66 บูรณศาสตร์ ศาลเจ้าพ่อเสือ / โทร 0-2226-4400-5 / แฟกซ์ 0-2225-6768 / Wensite www.mfpthai.com
จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า
135/20-22 สุขุมวิท ศรีราชา / โทร 0-3831-1433 / แฟกซ์ 0-3831-1267 / Wensite
รับปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง แก้ไขปัญหา ซ่อมบำรุง ผลิต จำหน่ายตู้คอนโทรลพร้อมอุปกรณ์แรงสูง-แรงต่ำ ระบบไฟฟ้า อาคาร-โรงงานอุตสาหกรรม
1313 หมู่ 6 สุขุมวิท สำโรงเหนือ / โทร 0-2710-4342-4 / แฟกซ์ 0-2754-1218 / Wensite
จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโรงงานอุตสาหกรรม
79/367 หมู่ 2 หทัยราษฎร์ บางชัน / โทร 0-2906-5314 / แฟกซ์ 0-2906-5315 / Wensite
ผลิต นำเข้าและจำหน่ายโคมไฟ
161/293-294 หมู่ 3 เอกชัย 36 เอกชัย บางขุนเทียน / โทร 0-2897-6404-5, 0-2897-7239 / แฟกซ์ 0-2897-7788 / Wensite www.tanakul.co.th
ผลิตแผงวงจรไฟฟ้า หรือไอซี
237 ลาซาล บางนา / โทร 0-2749-1680 / แฟกซ์ 0-2398-7157 / Wensite www.utacgroup.com
ผลิตและจำหน่ายข้อต่อสำเร็จ และอุปกรณ์ไฟฟ้า
160/865-866 อาคารไอทีเอฟสีลมพาเลส ชั้น 33 สีลม สุริยวงศ์ / โทร 0-2266-7879, 0-2268-0804 / แฟกซ์ 0-2267-7680 / Wensite www.multi-contact.co.th
จำหน่ายท่อร้อยสายไฟ (อีเอ็มที, ไอเอ็มซี, อาร์เอสซี)
111 หมู่ 4 ทุ่งมังกร ฉิมพลี / โทร 0-2884-1042-3 / แฟกซ์ 0-2880-4908 / Wensite www.treemurati.com
จำหน่ายอุปกรณ์สำหรับท่อร้อยสายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า
111 หมู่ 4 ทุ่งมังกร ฉิมพลี / โทร 0-2884-0507-8 / แฟกซ์ 0-2880-4909 / Wensite www.treemurati.com
จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งแรงต่ำ-แรงสูง
267/43-44 สุขุมวิท มาบตาพุด / โทร 0-3860-8775-6, 0-3860-7466-7 / แฟกซ์ 0-3860-8602 / Wensite www.va-electrics.com
จำหน่ายเครื่องเสียง โฮมเธียเตอร์ ทีวีโปรเจกเตอร์ ดีวีดี วีซีดี
2383, 2385, 2387, 2389 ลาดพร้าว วังทองหลาง / โทร 0-2538-7801-2 / แฟกซ์ 0-2538-7803 / Wensite
นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องวัดสำหรับตู้สวิตช์บอร์ด
2-4 จันทน์ 16 แยก 16 จันทน์ ทุ่งวัดดอน / โทร 0-2676-9311-3 / แฟกซ์ 0-2676-9314 / Wensite www.newerathailand.com
บริการออกแบบวงจรระบบไฟฟ้าโรงงาน รับซ่อม ดัดแปลงแผงไฟ และสร้างโปรเจ็ค
7/208 หมู่ 7 เทพารักษ์ เทพารักษ์ / โทร 0-2383-6008 / แฟกซ์ 0-2383-5776 / Wensite
นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับระบบไฟฟ้า และระบบควบคุม
801/121 หมู่ 8 พหลโยธิน คูคต / โทร 0-2523-9453-4 / แฟกซ์ 0-2523-9440 / Wensite www.mac-me.com
บริการ-ซ่อมบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องควบคุมมอเตอร์ AC/DC
21/135 หมู่ 9 คลองหนองใหญ่ สุขาภิบาล 1 บางแค / โทร 0-2803-2086, 0-2803-3204-5 / แฟกซ์ 0-2803-2087 / Wensite
รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า แรงสูง-ต่ำ
50 เอกชัย 67 บางบอน / โทร 0-2899-5635-6, 0-2415-5373 / แฟกซ์ 0-2415-9348, 0- / Wensite
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
523 มหาพฤฒาราม มหาพฤฒาราม / โทร 0-2353-8600 / แฟกซ์ 0-2353-8680 / Wensite www.yipjacks.com
จำหน่ายหลอดไฟ โคมไฟ และอุปกรณ์แสงสว่าง
179 สี่พระยา สี่พระยา / โทร 0-2236-0054 / แฟกซ์ 0-2266-5426 / Wensite www.electric.co.th
จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ออกแบบและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ ไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม
401 หมู่ 1 เทพารักษ์ บางเสาธง / โทร 0-2313-1484 / แฟกซ์ 0-2313-1485 / Wensite www.t-arrowcontrol.com
รับเหมาระบบไฟฟ้าสำรอง UPS, แบตเตอรี่ Stationary-Type, ระบบ FM 200
67 อ่อนนุช 62 / โทร 0-2721-0241-50 / แฟกซ์ 0-2721-0251-2 / Wensite www.comsupp.com
จำหน่ายเครื่องควบคุมแรงดัน เครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ หม้อแปลงไฟฟ้า
301/53 หมู่ 6 พหลโยธิน อนุสาวรีย์ / โทร 0-2986-0060-3 / แฟกซ์ 0-2986-0064 / Wensite www.bennon.com
ผลิตและจำหน่ายตู้จ่ายไฟฟ้ากำลัง ตู้คอนโทรล
16/33 หมู่ 3 วัดสีสุก บางมด / โทร 0-2476-1249, 0-2476-6858-60 / แฟกซ์ 0-2477-2626 / Wensite
จำหน่ายและติดตั้งระบบควบคุมอัติโนมัติ ระบบไฟฟ้ากำลัง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ระบบผลิตไฟฟ้า และระบบความร้อน
57/1 หมู่ 8 ถ.ทางรถไฟเก่า / โทร 0-2394-0665, 0-2384-1754-5 / แฟกซ์ 0-2394-3782 / Wensite www.prasertallied.com
นำเข้าและจำหน่ายหลอดไฟ โคมไฟ และอุปกรณ์ ถ่านไฟฉาย สวิทซ์เกียร์
2 อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ถ.สุขุมวิท / โทร 0-2656-9039 / แฟกซ์ 0-2254-3369, 0-2254-7786 / Wensite www.havells-sylvania.co.th
ศูนย์รวมพัดลม แอร์ และอะไหล่
11/324 หมู่ 10 ถ.เอกชัย / โทร 0-2895-1018-9 / แฟกซ์ 0-2416-8018 / Wensite www.coolprompt.com
ผลิตและจำหน่ายโคมไฟ รับผลิตโคมไฟตามแบบต่างๆ
161/769-770 ถ.จรัญสนิทวงศ์ / โทร 0-2866-6094-5 / แฟกซ์ 0-2412-8929 / Wensite www.geno.co.th
จำหน่ายโคมไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งง่ายไร้สายไฟ ประหยัดไฟฟ้า, หลอดไฟประหยัดพลังงาน LED, LVD
50/120 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน / โทร 0-2970-3684 / แฟกซ์ 0-2552-3898 / Wensite www.solocellthai.com
ธุรกิจบริการ ส่งออก ผลิตและจำหน่ายแผงควบคุมวงจรไฟฟ้า ผลิตหลอดไฟฟ้า
/ โทร / แฟกซ์ / Wensite