งานสัมมนาเชิงวิชาการ​ เรื่อง "ปัญหาคุณภาพไฟฟ้า การป้องกันระบบไฟฟ้าและแนวทางแก้ไขปัญหา: ทฤษฎีและกรณีศึกษา"วันที่ 6 - 8 กันยายน2565 ณ. โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
ได้รับเกียรติจากคุณพรเทพ ธัญญพงศ์ชัย อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง อดีตประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ผู้ตรวจสภาวิศวกร เป็นประธานในพิธีเปิด
มีกรรมการ IEEE PES ที่ปรึกษา วิทยากร ผู้ร่วมสัมมนา นักศึกษา รวมกว่า70ท่านในกิจกรรมนี้