ยานยนต์ไฟฟ้า: เทคโนโลยี การออกแบบ โครงสร้างพื้นฐาน และการประยุกต์ใช้งาน
สมาคมวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section)  และ  IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter ร่วมกับสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT)  จัดสัมมนาเชิงวิชาการ ยานยนต์ไฟฟ้า: เทคโนโลยี การออกแบบ โครงสร้างพื้นฐาน และการประยุกต์ใช้งาน ในวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ  เพื่อเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาภาคขนส่งและอุตสาหกรรมที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ลดการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศ และลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม

 

พรเทพ ธัญญพงศ์ชัย อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง อดีตประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และที่ปรึกษา IEEE PES – Thailand Chapter กล่าวเปิดงาน

กฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย