Green Directory


ผู้รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาติดตั้งงานวิศวกรรม ผู้ผลิต/จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าวิศวกรรม/อุตสาหกรรม วัสดุก่อสร้าง
259 จอมพล ในเมือง / โทร 0-4424-2205 / แฟกซ์ 0-4424-6532 / Wensite
รับเหมาก่อสร้างงานท่ออุตสาหกรรม
54/9 ราษฎร์บำรุง ห้วยโป่ง / โทร 0-3868-7074 / แฟกซ์ 0-3868-7075 / Wensite www.rayongintania.co.th
ผู้รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาติดตั้งงานวิศวกรรม ไฟฟ้าและเครื่องกลในอาคาร
41 อาคารเลิศปัญญา ชั้น 10 ศรีอยุธยา ถนนพญาไท / โทร 0-2642-7344 / แฟกซ์ 0-2642-6992 / Wensite www.kindenko.com
ผู้รับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ และติดตั้งงานระบบจำหน่ายไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง
59 หมู่ 1 สวนพริกไทย / โทร 0-2959-5817 / แฟกซ์ 0-2959-5816 / Wensite www.demco.co.th
ผู้รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาติดตั้งงานวิศวกรรรม งานโยธาทุกประเภท, ติดตั้งเครื่องจักร
92/2 หมู่ 7 มิตรภาพ ทับกวาง / โทร 0-3635-7372-3 / แฟกซ์ / Wensite
ดูแลระบบงานไฟฟ้าและระบบควบคุม
161/1 อาคารเอสจี ทาวเวอร์ ชั้น1-4 มหาดเล็กหลวง 3 ราชดำริ ลุมพินี / โทร 0-2665-1000 ต่อ 1303 / แฟกซ์ 0-2665-1046 / Wensite www.abb.com
ผู้รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาติดตั้งงานวิศวกรรม งานระบบโยธา งานระบบสื่อสาร งานก่อสร้าง ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษาและแก้ไขระบบไฟฟ้าแรงสูง
21/29 บ้านพลง สุขุมวิท 23 มาบตาพุด / โทร 0-3869-2195-9 / แฟกซ์ 0-3869-2202 / Wensite www.sac.co.th
รับเหมาติดตั้งงานวิศวกรรม ระบบปรับอากาศ ไฟฟ้า ประปา
69/31 หมู่ 2 พหลโยธิน คลองหนึ่ง / โทร 0-2901-3616-7 / แฟกซ์ 0-2516-3510 / Wensite
ผู้รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาติดตั้งงานวิศวกรรม และบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบควบคุม ผู้ผลิต/จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าวิศวกรรม/อุตสาหกรรม
57/1 ทางรถไฟเก่า สำโรงกลาง / โทร 0-2384-1754-5 / แฟกซ์ 0-2394-3782 / Wensite www.prasertallied.com
ผู้ผลิต/จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าวิศวกรรม/อุตสาหกรรม ผู้รับเหมาระบบงานไฟฟ้า มิเตอร์วัดไฟฟ้าระบบอิเล็กทรอนิกส์
228/1 พหลโยธิน สามเสนใน / โทร 0-2615-2420-1 / แฟกซ์ 0-2615-2422 / Wensite www.forthmeter.com
ผู้ผลิต/จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าวิศวกรรม/อุตสาหกรรม
1 หมู่ 2 นิคมเอเซีย บ้านฉาง / โทร 0-3868-7050 / แฟกซ์ 0-3868-7060 / Wensite
ผู้รับเหมาก่อสร้างบ้าน อาคาร รับเหมาติดตั้งงานวิศวกรรม
9/161 อ้อมใหญ่ / โทร / แฟกซ์ / Wensite
ผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้รับเหมางานระบบ
116/33 นนทรี ช่องนนทรี / โทร 08-7824-8343 / แฟกซ์ 0-2295-2758 / Wensite
ผู้รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาติดตั้งงานวิศวกรรม
17 1 พัฒนาช้างเผือก ช้างเผือก / โทร 0-5321-4525 / แฟกซ์ 0-5321-4709 / Wensite
ผู้รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาติดตั้งงานวิศวกรรม ออกแบบ ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและสายส่ง
388 อาคารเอสพี ชั้น 12 พหลโยธิน พญาไท / โทร 0-2299-3700 / แฟกซ์ 0-2273-0517 / Wensite www.sriuthong.com
รับปรึกษา ออกแบบ ตรวจสอบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ตรวจรับรองความปลอดภัย วางแผนโครงการประหยัดพลังงาน ระบบไฟฟ้า
49/1264 แจ้งวัฒนะ บางตลาด / โทร 0-2583-1441 / แฟกซ์ 0-2583-1442 / Wensite
ก่อสร้างและให้เช่าอาคาร โรงงาน คลังสินค้า
100-104 หมู่ 1 บางนา-ตราด กม.20+700 ศรีษะจรเข้ใหญ่ / โทร 0-2337-2655 / แฟกซ์ 0-2337-2654 / Wensite
ผลิตและจำหน่ายแผงเซลล์แสงอาทิตย์คุณภาพสูงแบบต่างๆ ให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ทุกรูปแบบ ทั้งในและต่างประเทศ ด้วยทีมงานที่มีความชำนาญและประสบการณ์
1000/65, 66, 67 อาคารพีบีทาวเวอร์ ชั้น 16 สุขุมวิท 71 คลองตันเหนือ / โทร 0-2392-0224 / แฟกซ์ 0-2381-2971 / Wensite www.solartron.co.th
ผู้ผลิต/จำหน่ายเครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ
25/37 หมู่ 5 วิภาวดี-รังสิต ทุ่งสองห้อง / โทร 0-2573-4400 ต่อ 412 / แฟกซ์ 0-2573-8522 / Wensite www.innetweb.com
ผู้รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาติดตั้งงานวิศวกรรมไฟฟ้า-เครื่องกล
31/81 20 นาคนิวาส ลาดพร้าว / โทร 0-2514-3113 / แฟกซ์ 0-2514-3553 / Wensite www.prosperengineering.co.th
ผลิตและจำหน่ายฉนวนกันความร้อน
221/1-3 หมู่ 8 อาคารมิคเซล บิ๊กวันคอมเพล็กซ์ ปู่เจ้าสมิงพราย สำโรงกลาง / โทร 0-2380-6960, 0-2739-7822 / แฟกซ์ 0-2380-1084, 0- / Wensite www.miccell.com
ผู้รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาติดตั้งงานวิศวกรรม อาคารพักอาศัย RTS Condotel
8/1 อาร์ทีเอสคอนโดเทล วิภาวดี-รังสิต ดินแดง / โทร 0-2690-7810, 0-2277-4999 / แฟกซ์ 0-2275-9374 / Wensite www.rtscondotel.com
ผู้รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาติดตั้งงานวิศวกรรม งานสถานีบริการน้ำมันดีเซล, Gas, Gasohol, NGV ของ ปตท.
279 อาคารกรุงธน สิรินธร บางบำหรุ / โทร 0-2881-0711-22 / แฟกซ์ 0-2881-0710 / Wensite
ผู้รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาติดตั้งงานวิศวกรรม อาคารพักอาศัย สะพาน
312/92 อโศก-ดินแดง ดินแดง / โทร 0-2245-6895 / แฟกซ์ 0-2641-0879 / Wensite
ผู้รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาติดตั้งงานวิศวกรรม เครื่องลดความชื้นแบบประหยัดพลังงาน (Green Dehumidifier)
826/225 ริมคลองบางกอกน้อย อรุณอมรินทร์ / โทร 0-2884-7375 ต่อ 1 / แฟกซ์ 0-2884-7375 ต่อ / Wensite www.nantier.com
ผู้รับเหมาก่อสร้างอาคาร และงานก่อสร้างอย่างอื่น รับเหมาติดตั้งงานวิศวกรรม
82/19 กาญจนาภิเษก บางเชือกหนัง / โทร 0-2887-8115 / แฟกซ์ 0-2887-8115 / Wensite
ผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้รับเหมางานระบบ
18 อาคารไทยพาณิชย์ปาร์คพลาซ่า อาคาร 2 (เวสต์) ชั้น 9 รัชดาภิเษก จตุจักร / โทร 0-2500-1200 / แฟกซ์ 0-2500-1201 / Wensite www.cuel.co.th
รับเหมา ออกแบบ และติดตั้ง Green Roof
119/33 อาคารคาซาร์วิว พระราม 2 แสมดำ / โทร 0-2496-4089 / แฟกซ์ 0-2496-4089 / Wensite www.greeninspired.co.th
Water / Waste Water Treatment System
2922/333 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 31 เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ / โทร 0-2715-4000 / แฟกซ์ 0-2715-4791 / Wensite www.siemens.co.th
จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าวิศวกรรม/อุตสาหกรรม อุปกรณ์ไฟฟ้า
267/127-128 สุขุมวิท มาบตาพุด / โทร 0-3860-9611-2 / แฟกซ์ 0-3860-9613 / Wensite www.virtus-technology.com
ผู้ผลิต/จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าวิศวกรรม/อุตสาหกรรม รับเหมาและติดตั้งระบบปรับอากาศ พัดลมเพดานและพัดลมระบายอากาศอาคารสูง
20/3 สุขุมวิท 26 คลองตัน / โทร 0-2259-6450 / แฟกซ์ 0-2258-9780 / Wensite www.teb.co.th
ออกแบบและติดตั้งระบบ Variable Speed Drive ; VSD
599/104 รัชดาภิเษก จตุจักร / โทร 0-2192-1847-8 / แฟกซ์ 0-2192-1849 / Wensite www.energy-quality.com
ผู้รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาติดตั้งงานวิศวกรรม
599 ลาดพร้าว 62 วังทองหลาง / โทร 0-2538-8050 / แฟกซ์ 0-2933-8163 / Wensite
ผู้รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาติดตั้งงานวิศวกรรม
888/211 ศรีนครินทร์ สวนหลวง / โทร 0-2347-6128-9 / แฟกซ์ 0-2347-6128-9 ต / Wensite
ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
1168/109 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 36 พระราม 4 ทุ่งมหาเมฆ / โทร 0-2285-5011 / แฟกซ์ 0-2679-8699 / Wensite www.lpn.co.th
ผู้ผลิต/จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าวิศวกรรม/อุตสาหกรรม ติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรองกระแสตรง (DC Power System)
133/1 บุญชูศรี ดินแดง สามเสนใน / โทร 0-2248-8095-9 / แฟกซ์ 0-2246-5506 / Wensite
ผู้รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาติดตั้งงานวิศวกรรม Turn Key Contractor
139 อาคารเศรษฐีวรรณ ชั้น 11 ปั้น สีลม / โทร 0-2266-6068 / แฟกซ์ 0-2266-6069 / Wensite
บริษัทที่ปรึกษาก่อสร้างงานอาคารสูง งานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ งานระบบ
1858/13-14 ชั้น 5 อาคารเนชั่น ทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด / โทร 0-2751-5100-5 / แฟกซ์ 0--2751-5106 / Wensite www.cel.co.th
นำเข้าอุปกรณ์เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบหลอดแก้ว สุญญากาศ ของภายในประเทศ ภายใต้ชื่อ "Pro Solar"
100/25 อาคารว่องวานิช บี ชั้น 15 พระราม 9 ห้วยขวาง / โทร 0-2645-0248-9 / แฟกซ์ 0-2645-0247 / Wensite www.prosolar.utah.co.th
ผู้รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาติดตั้งงานวิศวกรรม ผู้ผลิต/จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าวิศวกรรม/อุตสาหกรรม อิฐ ซีเมนต์ PP
5/118 หมู่ 8 บางนา-ตราด ดอกไม้ / โทร 0-2337-4414 / แฟกซ์ 0-2751-8238 / Wensite
รับเหมาติดตั้งงานวิศวกรรม ออกแบบ ผลิต และปรึกษาปัญหามลภาวะทางอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม
358/2 ประชาอุทิศ ราษฎร์บูรณะ / โทร 0-2870-9184-5 / แฟกซ์ 0-2427-1901 / Wensite www.puritek.info
รับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมด้านความร้อนและพลังงาน
53/56 โครงการ เดอะ ฮิลด์เพลส วงแหวน ช้างเผือก / โทร 0-5389-0632 / แฟกซ์ 0-5389-0634 / Wensite www.tsus.co.th
ผู้แทนจำหน่ายและรับเหมางานติดตั้งสินค้าวิศวกรรม/อุตสาหกรรม พื้นอีพอกซี
184/181 อาคารฟอรั่ม ทาวเวอร์ ชั้น 28 รัชดาภิเษก / โทร 0-2645-2600, 0-2645-2599 / แฟกซ์ 0-2645-2744 / Wensite www.949supplies.com
รับเหมาติดตั้งระบบน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค ระบบผลิตน้ำดื่ม น้ำประปา
12/5 หมู่ 5 คอกกระบือ / โทร 0-3485-4452-5 / แฟกซ์ 0-3485-4456 / Wensite www.mpphan.com
ออกแบบ วางระบบ บริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
51/203 อาคารแอสตร้า ชั้น 4 อยู่เย็น ลาดพร้าว / โทร 0-2519-1005, 0-2519-1007-8 / แฟกซ์ 0-2362-4857 / Wensite www.astradigital.co.th
วิศวกรที่ปรึกษา
12/14-15 เกษมสันต์ 1 พระราม 1 วังใหม่ / โทร 0-2612-3080-3 / แฟกซ์ 0-2216-6287 / Wensite www.progress.co.th
ผู้รับเหมางานระบบเครื่องกลและระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (ระบบแอร์, ประปา, ดับเพลิง, ไฟฟ้า)
12, 14 อ่อนนุช 62 สุขุมวิท 77 สวนหลวง / โทร 0-2721-0000 / แฟกซ์ 0-2332-0575 / Wensite
ออกแบบและที่ปรึกษางานรับเหมาระบบอาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบอากาศ
5/1250 ประชาชื่น 8 สามัคคี / โทร 0-2980-0596-7 / แฟกซ์ 0-2503-7017 / Wensite
ผู้รับเหมางานระบบ ออกแบบและก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ
43 ประเสริฐมนูกิจ 5 ประเสริฐมนูกิจ จรเข้บัว / โทร 0-2570-5580 / แฟกซ์ 0-2570-5581 / Wensite www.papop.com
บริการรับออกแบบและที่ปรึกษาควบคุมงานและบริหารโครงการก่อสร้าง
158/3 ลาดพร้าว 80 ลาดพร้าว วังทองหลาง / โทร 0-2934-7767 / แฟกซ์ 0-2934-7768 / Wensite
ผู้รับเหมาออกแบบก่อสร้างอาคาร บ้าน โรงงานทั่วไป จำหน่ายและบริการติดตั้งฉนวนกันความร้อน-กันเสียง
7/65 หมู่บ้านอธิชาเพลส พุ?ธบูชา บางมด / โทร 0-2426-5142-3 / แฟกซ์ 0-2870-6588 / Wensite www.japcons.com
รับสร้างบ้าน, อาคาร, โรงงาน, คอนโดมิเนียม, โชว์รูม, อพาร์ตเมนต์, อาคารพาณิชย์, อาคารสำนักงาน บริการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร, ขอติดตั้งไฟฟ้า ประปาและบ้านเลขที่
32/99 นาคนิวาส 37 (สหกรณ์ 4) ลาดพ้าว 71 ลาดพร้าว / โทร 0-2514-9145-6 / แฟกซ์ 0-2935-9497 / Wensite www.homediamond.co.th
รับเหมาระบบพื้นอุตสาหกรรม ระบบซ่อมแซมคอนกรีตและระบบกันซึม
1614/109 หมู่ 6 ท้ายบ้านใหม่ / โทร 0-2702-2612, 0-2702-4500 / แฟกซ์ 0-2702-4201 / Wensite
รับเหมาต่อเติมงานโครงสร้างอาคาร ติดตั้งงานระบบไฟฟ้า ระบบระบายความร้อน ระบบเครื่องทำความเย็นและระบบปรับอากาศ
62/25-26 หมู่ 2 เอกชัย บางขุนเทียน / โทร 0-2893-3071-5 / แฟกซ์ 0-2416-5319 / Wensite www.gokujo22.com
รับออกแบบ ก่อสร้าง อาคาร สิ่งปลูกสร้าง ให้คำปรึกษางานด้านก่อสร้าง
2046 หมู่ 2 สันติคาม 12 สุขุมวิท 109 สำโรงเหนือ / โทร 0-2398-7602, 0-2398-4610 / แฟกซ์ 0-2398-7606 / Wensite www.billionaireconstruction.com
ออกแบบ ติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ระบบประปาและระบบงานด้านวิศวกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม
133/50 หมู่ 1 บ้านกลาง / โทร 0-2979-5624 / แฟกซ์ 0-2977-9536 / Wensite
ผู้รับเหมางานวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมเครื่องกล
555 อาคารรสาทาวเวอร์ 2 ชั้น 15 พหลโยธิน / โทร 0-2792-4200 / แฟกซ์ 0-2792-4299 / Wensite www.tmd.co.th
รับเหมาออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและสื่อสาร
99/88 หมู่ 1 สีหบุรานุกิจ มีนบุรี / โทร 0-2918-5624-5 / แฟกซ์ 0-2918-5523 / Wensite
ติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ระบบเสียงตามสาย ระบบรักษาความปลอดภัย
28/6 รามบุตรี เจ้าฟ้า ชนะสงคราม / โทร 0-2629-2281 / แฟกซ์ 0-2281-8366 / Wensite www.psjconsultant.com
ผู้รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาติดตั้งงานวิศวกรรม โรงงานประหยัดพลังงาน
840/7 วงศ์สว่าง บางซื่อ / โทร 0-2910-7735-42 / แฟกซ์ 0-2910-7751-52 / Wensite www.fciinternational.com
รับเหมางานระบบไฟฟ้า ประปา แอร์
191/17 หมู่ 3 ลำลูกกา ลาดสวาย / โทร 0-2563-3157-8 / แฟกซ์ 0-2563-3158 / Wensite
ให้คำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบบำบัดมลพิษอากาศ และจำหน่ายอุปกรณ์
95/9-10 หมู่ 5 แพรกษาใหม่ / โทร 0-2185-9018-20 / แฟกซ์ 0-2185-9021 / Wensite www.greentechmn.com
ออกแบบระบบระบายอากาศและกำจัดฝุ่น ควัน เคมีในงานโรงงานอุตสหกรรม ทำระบบมลภาวะอากาศ
44/129 หมู่ 8 รามอินทรา 63/1 รามอินทรา ท่าแร้ง / โทร 0-2945-7240-3, 0-2946-5165-6 / แฟกซ์ 0-2945-7239 / Wensite www.qualityengineer.net
รับเหมาก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่
1 2 เทศบาลรังสฤษดิ์ใต้ ลาดยาว / โทร 0-2580-6972-86 / แฟกซ์ 0-2591-2773, 0- / Wensite www.kpv.co.th
ออกแบบและรับเหมาก่อสร้าง
451 ลาซาล (สุขุมวิท 105) บางนา / โทร 0-2398-0158 / แฟกซ์ 0-2744-5835, 0- / Wensite www.cn-thai.co.th
รับเหมาก่อสร้างด้านโครงสร้าง และการตกแต่งภายในและภายนอก
65 อ่อนนุช / โทร 0-2721-6673-5, 0-2721-6931-4 / แฟกซ์ 0-2721-6676, 0- / Wensite www.quikandsav.com
รับเหมาก่อสร้างและออกแบบบ้าน อพาร์ตเมนต์ ตึกแถว โกดัง โรงงาน และรับตรวจสอบอาคาร
22/224 หมู่ 4 รามคำแหง 136 รามคำแหง / โทร 0-2373-1136-7 / แฟกซ์ 0-2373-4671 / Wensite www.contech-group.com
ออกแบบและรับเหมาก่อสร้าง
204/13-15 สุขุมวิท 77 (อ่อนนุช 1) พระโขนงเหนือ / โทร 0-2332-2655-6, 0-2332-9106-8 / แฟกซ์ 0-2332-2474, 0- / Wensite www.cl.co.th
รับเหมาก่อสร้าง ออกแบบอาคาร โรงงาน และบ้านพักอาศัย
73/6 หลังสวน 4 เพลินจิต ลุมพินี / โทร 0-2652-0423-4, 0-2252-2411 / แฟกซ์ 0-2252-6954 / Wensite www.kansaigroup.com
ผลิตและจำหน่ายระบบป้องกันการรั่วซึมดาดฟ้า หลังคา บ่อเก็บน้ำ สระว่ายน้ำ และระบบพื้นอีพอกซี
12/3-4 หมู่ 1 อนามัยงามเจริญ พระราม 2 ท่าข้าม / โทร 0-2896-8479-83 / แฟกซ์ 0-2867-2882 / Wensite www.hitechelite.com
รับเหมาก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์
8 กาหลง 4 สนามบินน้ำ ท่าทราย / โทร 0-2950-4374-5 / แฟกซ์ 0-2580-3231 / Wensite www.qbic.co.th
รับติดตั้งประปา ไฟฟ้า แอร์ ดับเพลิง โรงแรม สำนักงาน โรงงาน ศูนย์การค้า
1274 ลิขิตพัฒนา ประชาชื่น / โทร 0-2587-6066, 0-2910-1222 / แฟกซ์ 0-2585-1701 / Wensite
ออกแบบ รับสร้าง ติดตั้งอุปกรณ์ Filter Press สำหรับโรงงานและระบบบำบัดน้ำเสีย
50/5 หมู่ 7 บึงทองหลาง / โทร 0-2569-1160-1, 08-1825-6184 / แฟกซ์ 0-2569-1199, 08 / Wensite www.platinumfilterpress.com
รับเหมางานระบบวิศวกรรม
40/42 งามวงศ์วาน 47 งามวงศ์วาน ทุ่งสองห้อง / โทร 0-2954-7800 / แฟกซ์ 0-2589-8765 / Wensite www.getec.co.th
จัดสร้างและติดตั้งงานท่อ และงานโครงสร้างเหล็ก
10/8 หมู่ 3 ชลบุรี-บ้านบึง-ป่ายุบ หนองซาก / โทร 0-3829-7467-70, 0-3848-5057 / แฟกซ์ 0-3829-7439, 0- / Wensite www.unimit.com, www.unimit.co.th
จำหน่าย ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบไฟฟ้า วิเคราะห์น้ำ
96/1 เอกชัย 88 เอกชัย บางบอน / โทร 0-2416-3505 / แฟกซ์ / Wensite
รับติดตั้งและออกแบบงานระบบภายในอาคารและโรงงาน
1826/1 ลาดพร้าว 71 (สังคมสงเคราะห์ 16 แยก 5) ลาดพร้าว วังทองหลาง / โทร 0-2956-1390-1 / แฟกซ์ 0-2956-1392 / Wensite www.baptechengineering.com
รับเหมาก่อสร้าง ตกแต่ง ต่อเติม จำหน่ายและติดตั้ง ม่าน พรม มู่ลี่ วอลล์เปเปอร์ ฉากกั้นห้อง และรับซักรีดผ้าม่าน
371/4 ปรีดีพนมยงค์ 19 สุขุมวิท 71 พระโขนงเหนือ / โทร 0-2392-2556-8 / แฟกซ์ 0-2392-3199 / Wensite
ให้คำปรึกษา ออกแบบ ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตน้ำประปา ควบคุม ดูแลระบบบำบัดน้ำ งานบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์
83/75 หมู่ 6 สุขาภิบาล 5 ท่าแร้ง / โทร 0-2792-0516-7 / แฟกซ์ 0-2792-0518 / Wensite www.ste.co.th
ออกแบบและรับเหมาก่อสร้างอาคารโรงงาน โกดัง อาคารสูง
120/196 ราชปรารภ ถนนพญาไท / โทร 0-2208-0577-8, 0-2656-3815-8 / แฟกซ์ 0-2208-0679, 0- / Wensite www.bsy.th.com
รับสร้างบ้านสำเร็จรูปคอนกรีตเสริมเหล็ก
931, 933, 935 สุขุมวิท คลองตันเหนือ / โทร 0-2258-7811, 0-2258-7967, 0-2258-7816 / แฟกซ์ 0-2258-7142 / Wensite
จำหน่าย ให้คำปรึกษา รับเหมา คำนวณ ออกแบบ ติดตั้ง งานหุ้มฉนวนกันความร้อน ความเย็น เสียง
55/33-35 นนทรี ช่องนนทรี / โทร 0-2284-1749-50, 0-2294-2137-8 / แฟกซ์ 0-2294-1549 / Wensite
รับปรึกษา ออกแบบ ก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า และติดตั้งงานระบบต่างๆ งานซ่อมบำรุง
199/25 หมู่ 11 เทพารักษ์ บางพลีใหญ่ / โทร 0-2752-3399 / แฟกซ์ 0-2752-3399 / Wensite
ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า
341 เพชรเกษม บางหว้า / โทร 0-2457-7448-9 / แฟกซ์ 0-2457-7449 / Wensite
ผู้รับเหมาก่อสร้าง งานระบบต่างๆ งานตกแต่งภายนอก-ในอาคาร
1279/125 หมู่ 10 ท้ายบ้าน / โทร 08-1912-3746, 08-1821-7521 / แฟกซ์ 0-2759-9603 / Wensite
ออกแบบ รับเหมาก่อสร้าง
18 ลาดพร้าว 113 ลาดพร้าว คลองจั่น / โทร 0-2375-1724, 0-2734-2711 / แฟกซ์ 0-2735-1732 / Wensite
ผู้รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาติดตั้งงานวิศวกรรม และพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์
2/3 หมู่ 14 อาคารบางนาทาวเวอร์เอ ชั้น 18, 19 บางนา-ตราด บางแก้ว / โทร 0-2730-2100, 0-2337-1571-3 / แฟกซ์ 0-2751-9484, 0- / Wensite www.nawarat.co.th
ดำเนินธุรกิจด้านบริหารงานก่อสร้าง
22 ถ.เจริญกรุง / โทร 0-2291-7677-8 / แฟกซ์ 0-2291-7693 / Wensite
ออกแบบและติดตั้งระบบน้ำพุ ระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบรดน้ำต้นไม้ ระบบ CCTV
1178, 1180 ถ.บางนา-ตราด / โทร 0-2744-0708-10 / แฟกซ์ 0-2744-0712 / Wensite www.sumgroup.co.th
ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย
/ โทร / แฟกซ์ / Wensite
จำหน่ายและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย
3300/107 ตึกช้าง อาคารบี ถ.พหลโยธิน / โทร 0-2937-4397-8 / แฟกซ์ 0-2937-4399 / Wensite www.ecm.co.th
ผลิต จำหน่าย และออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบงานเตาเผาขยะ ถังบำบัดน้ำเสีย
82/358-359 หมู่ 9 ถ.กัลปพฤกษ์ / โทร 0-2894-5435-9 / แฟกซ์ 0-2894-5022, 0-2894-5360 / Wensite www.santechcenter.com
ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย
/ โทร / แฟกซ์ / Wensite
ผู้รับเหมาก่อสร้างและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพ
118/1 อาคารทิปโก้ ถ.พระราม 6 สามเสนใน / โทร 0-2273-6376 / แฟกซ์ 0-2279-9470 / Wensite
รับเหมาติดตั้งงานวิศวกรรม ระบบบำบัดน้ำเสีย
1131/233 เทอดดำริ ถนนนครไชยศรี / โทร 0-2668-2846, 0-2668-2525 / แฟกซ์ 0-2668-2526 / Wensite www.envireoperation.com
ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม รับออกแบบ แก้ไข และติดตั้งท่อลม ท่อสตีม ท่ออุตสาหกรรมทุกรูปแบบ บริการด้านพลังงาน เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าและงานเครื่องจักรกล ธุรกิจบริการ Compressed Air and Thermal System
349/545 ถ.พุทธมณฑล สาย 2 / โทร 0-2420-6444-5, 0-2497-9280-4 / แฟกซ์ 0-2497-9255 / Wensite www.fsetech.com
รับเหมาติดตั้งงานวิศวกรรม Wastewater Treatment System, Water Treatment System
1/11 ถ.ลำลูกกา / โทร 0-2199-2068-9 / แฟกซ์ 0-2199-2070 / Wensite